KARATE – SPORT ZA DETE

Nedeljko Rvović 5. dan, specijalni pedagog
Foto: privatna arhiva

Karate kao bazični sport i kao filozofija života.

Karate u bukvalnom prevodu sa japanskog jezika znači “Prazna šaka’’ ili ‘’prazna ruka’’, što bi značilo “Borba bez oružja”. Podrazumeva veštinu koja se bazira na samodbrani, borba časti, kodeksa i fer pleja.

Karate je često opisivan kao uzbudljiv i izazovan sport, očaravajuća društvena rekreacija, praktična forma samoodbrane, nagrađujuća društvena aktivnost, način da se bude i ostane u dobroj kondiciji, a nekad čak i način pobeđivanja stresa koji često ometa produktivan život odraslog čoveka.

Mnogo važnije od samih udaraca nogom i rukom, odbrane i napada, blokova i hvatanja jesu vrednosti koje pokušava da neguje svako savremeno društvo, a koje postižemo vežbajuci karate kao put i opredeljenje:

  • Samopouzdanje
  • Nezavisnost
  • Poštovanje
  • Samokontrola
  • Odlučnost
  • Pravednost
  • Disciplina
  • Učtivost
  • Koncentracija
  • Upornost.

Karate gradi karakter. Objedinjuje telesno, umno i duhovno. Zato je period ranog detinjstva idealno vreme za početak bavljenja ovim plemenitim sportom.

Uloga i značaj izbora trenera je veliki, trener je osoba koja treba da prenese i utemelji kod dece prihvatanje zdravog i uravnoteženog načina života i etičkog kodeksa karatea. On je osoba koja treba da ima pravi autoritet kod dece, kako bi ih motivisao na osnovne pretpostavke za bavljenje ovim sportom- disciplinu i samokontrolu.

Trener od malih karatista traži da imaju dobre higijenske navike, da održavaju visoke standarde dicipline, da se poštuju između sebe i uvažavaju razlike, da nauče da pobeđuju, ali i da gube, da imaju pozitivan stav, da razvijaju motivaciju i osećaj sopstvene vrednosti…

Zadatak svih vežbača karatea, a pre svega učitelja karatea, je obnavljanje tih principa i predstavljanje njihovog živog primera.

Trening malih karatista, podrazumeva specifičan pristup ideji, akciji, pripremi (planiranju i programiranju) i realizaciji. On mora da uvaži specifičnosti interakcije između bioloških i psiholoških karakteristika dečjeg organizma sa jedne, i logike trenažnih tehnologija sa druge strane.

Zato učitelj karatea mora da voli svoj poziv, da poznaje psihologiju dece i da predano radi, da je  celovita ličnost, koja poštovanje malih karatista stiče znanjem i umećem koje pokazuje u sali, kao i doslednim stavom.

Takmičenje je važno i važno je naučiti da gubiš. Podjednako je važno da dete nauči da pobeđuje  i da nauči da se nosi sa pobedama.

Karate je sport gde nema prečica, nema brzog uspeha, nema ni novca.

Svaki trening počinje sa pozdravom OSS uz naklon, kojim jedni drugima izražavamo veliko poštovanje i spremnost na uzajamno učenje i zalaganje kako za sebe tako i za druge. Isto tako se trening i završava.

Svaki javni nastup počinje poklonom i istim se završava, bilo da je pobeda ili poraz u pitanju.

Ovakvim činom jasno stavljamo do znanja protivniku, sudijama i publici da smo dali sve od sebe i zahvalili se na svemu što smo prikazali u tom trenutku, i naravno ostavljajući prostor da će svaki sledeći put biti bolje i sadržajnije.

 

Nedeljko Rvović 5. dan, specijalni pedagog

Karate klub „Tora’’ Beograd

Partneri

Društvene mreže

Pitajte nas

Novi broj