PRIPREMA DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU

Katarina Stojanovič
dipl.pedagog
Foto: privatna arhiva

Polazak deteta u školu je jedan od najradosnijih i najsvečanijih dana u životu jedne porodice. Pripremanje deteta za polazak u školu je organizovan, smišljen i dug proces u kome treba da dominira igra, a ne rad. Roditelji i vaspitači bi trebalo kod deteta da razvijaju ljubav i interesovanja ka školi, ka sticanju novih znanja i veština , otvorenost ka novim drugarima i učitelju/učiteljici.

U zavisnosti od obrazovanja i znanja samih roditelja, kao i okruženja u kom dete živi,zavisiće i razvoj samog deteta. Većina roditelja se nije susretala sa pedagogijom i psihologijom kao naukom, a iz želje da budu u trendu kao i straha da ne pogreše, upravo dolazi do krupnih grešaka u vaspitanju. Roditelji često iz svoje ambicije teraju dete da uči pre nego što je ono spremno za tu radnju i na taj način razvija se odbojnost ka školi, ka učenju i radu.

Škola kao institucija upravo postoji kako bi sva deca imala podjednako pravo i mogućnosti da stiču ista znanja. Učitelji i profesori su profesionalci koji su se školovali da svoja znanja i veštine prenesu deci.  Rezultati koje će dete ostvariti zavisi koliko od škole toliko i od porodice.

Porodica je ta koja pruža ljubav, toplinu i podršku. Vaspitanje počinje prenatalno, još u maminom stomaku beba preživljava sva osećanja koja preživljava i majka. i radost i tugu i sve to utiče na formiranje njene ličnosti. Rođenjem, dete dolazi u dodir sa spoljnjim svetom gde se proces učenja odvija svakodnevno i to veoma brzo.

Poželjno je već od najranijeg detinjstva  podsticati razvoj govornih sposobnosti tako što ćete detetu pročitati neku bajku. Kasnije već od treće godine, razvoj govornih sposobnosti može se pospešivati kroz glumu, igru pantomime, igre na slovo na slovo, pričam ti priču (ohrabriti dete da samo ispriča priču posmatrajući slikovnicu ili ga podsticati da kroz maštu izmisli svoju priču).

Zatim kroz igre memorije, vruće-hladno, skrivanjem određenog predmeta podsticati razvoj koncentracije.

Ruke u testu ili igre s plastelinom kao i nizanje perlica podstiču razvoj sitne motorike koja je neophodna za pravilnu koordinaciju ruke što je neophodno za razvoj grafo-motorike. Dopustiti detetu da crta i škraba po papiru koliko god želi. Ohrabriti ga da crta sebe, svoju porodicu, svoje drugare,..

Dobro je ako dete ima svoju sobu u kojoj će samo organizovati svoj prostor, navikavati ga na urednost, tačnost (da zna gde je ostavilo svoje igračke, gde mu stoje lutke i autići a gde knjige, da samo zna šta mu je od materijala potrebno kada slika a šta kada glumi,…)

Sve ovo je postepena priprema deteta za polazak u školu. Detinjstvo treba da bude bezbrižno sa puno radosti, smeha i lakoće. Uloga roditelja je da ohrabri svoje dete i da veruje u njega i onda kada greši i onda kada  je dete lenjo i bezvoljno. Upravo ta ljubav i podrška su osnov i preduslov rezultata koje će dete postići, načina i brzine kako će napredovati.  Zato dragi roditelji ne terajte svoju decu da uče čitanje i pisanje, već ih motivišite da zavole knjigu, pokažite im biblioteku.  Probudite u njima ljubav ka kulturi tako što ćete sa decom otići u pozorište ili bioskop. Zainteresujte ih za nauku i tehniku  tako što ćete sa njima posetiti neki muzej, opservatorijum, ili Nacionalni park.

Verujte da nije potrebno da znate koje sve vrsta inteligencija postoje i da li ih ima sedam ili devet,  niti koje su sve metode učenja, to će raditi profesionalci u školi. Vi ih volite, podržavate, budite radoznalost kod njih, tako će oni rasti i razvijati se u odgovorne svestrane ljude a njihovi rezultati će biti vidljivi. Svidjalo se to nama ili ne, deca su uvek ogledalo roditelja.

Katarina Stojanović,

dipl.pedagog

 

Partneri

Društvene mreže

Pitajte nas

Novi broj